Jim Short, Comedian

Late Late Show with Craig Ferguson. Late Show with David Letterman. Late Late Show with Craig Ferguson.
Late Late Show with Craig Ferguson. Living Dayton. John Wants Answers.
Shorties Watchin' Shorties.